Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122

Opłaty

Opłata w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 195 zł miesięcznie od osoby. Za każdy miesiąc należy uiszczać opłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc (w tym dniu wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie bursy).

Informujemy, że opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi:

18 1240 3073 1111 0010 8476 5292