Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

195 zł miesięcznie od osoby dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych.

Za każdy miesiąc należy uiszczać opłaty najpóźniej do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc (w tym dniu wpłata powinna zostać zaksięgowana na koncie bursy)

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:

PEKAO S.A. XI Oddział w Łodzi
38 1240 3073 1111 0010 6836 2329
Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

 

W treści wpłacający wpisuje:

Imię i nazwisko mieszkańca oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata np. IX 2017