Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122

Historia Bursy

Historia Bursy

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona została przede wszystkim dla uczniów szkół policealnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Zamieszkuje ją młodzież dorosła kształcąca się poza miejscem stałego zameldowania. W przypadku wolnych miejsc mogą tu również mieszkać inne osoby pełnoletnie.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

Po trzech latach funkcjonowania placówki 3 października 2011 r. mieszkańcy wprowadzili się do wyremontowanego obiektu. Wyrażali swój zachwyt nad ogromnymi zmianami, podziwiali kolorystykę, wystrój i udogodnienia w pokojach. Nowi mieszkańcy podkreślali wysoki standard placówki, a mieszkający w poprzednim roku jednogłośnie stwierdzili, że z poprzedniej bursy pozostał tylko adres.

„Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery w bursie. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu”.

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego

mgr Danuta Wichlińska