Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122

Aktualności


Festiwal Światła

Mieszkańcy Bursy, podczas wrześniowego weekendu (29.09-1.10), wzięli udział w Festiwalu Światła, który w tym roku odbywał się pod hasłem „No limits – szlakiem awangardy”. Festiwal Światła podkreślił piękno łódzkiej architektury. Kolorowe wizualizacje rozciągały się na ulicy Piotrkowskiej, w Parku Staromiejskim, a także we wschodniej części miasta czyli w stronę dworca Łódź-Fabryczna. Głównym punktem na festiwalowej mapie był plac Wolności. W programie było wiele scen muzycznych, mappingi, projekcje wielkoformatowe, instalacje i iluminacje.


Zebranie informacyjne

W dniu 12.09.2017 w sali konferencyjnej Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się zebranie informacyjne z mieszkańcami. W zebraniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele-wychowawcy.

W pierwszej części zebrania mieszkańcy zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w bursie zawartych w statucie oraz w regulaminie wewnętrznym. Młodzież została zapoznana z harmonogramem pracy nauczycieli-wychowawców, z planem działań wychowawczo-opiekuńczych, przewidywanymi imprezami w roku szkolnym 2017/2018. Omówione zostały również sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Druga część zebrania poświęcona była rozmowom pozwalającym na wzajemne poznanie się, pochwalenie się swoimi planami na ten rok szkolny, a także wspomnieniami wakacyjnymi.


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

budzet201718

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.

Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ. Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.


 

Rekrutacja do bursy 2017/2018

 

Informacje niezbędne do zamieszkania w Bursie 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018